Menü
MTK Baráti Kör Aki a dicső múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!
MTK Baráti Kör

Beszedits Iván

Beszedits Iván

(B. Beszedits Iván) 

Atléta, kerékpáros

1892 és 1894 között volt az MTK sportolója, indult hosszútávú kerékpár versenyeken is, de elsősorban gyalogló volt. Legjobb eredményeit gyaloglásban is a hosszabb távokon érte el.

Két nem hitelesített magyar csúcsot is elért. (Ekkor még nem alakult meg a MASZ, ami hitelesíthette volna a csúcsokat.) Ezek:
60 km gyaloglás 5 óra 58 perc (1892)
5 km síkfutás 19' 30" (1893)

Bizonyos értelemben uttörő volt, de erre nem igazán lehetünk büszkék. Ő honosította meg Magyarországon - a közelmúltban oly elterjedt - utazási csalásokat.

Elsikkasztott zarándoklás

A napi lapok is — egészen jóhiszemüleg — hirt adtak róla, hogy egy zarándoklás készül Kómába, a melynek főrendezője egy Beszedits Iván nevű fiatal ember volt. A főrendező a József-körut 9. számú házban irodát rendezett be s két fiatal embert szegöd- tetve magához, fölhívásokkal árasztotta el Magyar- ország katolikus közönségét. Tervének megnyerte Wolafka Nándor címzetes püspököt is, a ki a zarándokokat a pápa elé vezette volna s fölhívásaira önhatalmúlag rányomtatta több fővárosi katolikus pap nevét is. Most utólag kiderült, hogy a főrendező ezt a római zarándoklást csak azért tervezte, hogy azt a veszteséget, a melyet az öszszel a Lourdesba vezetett zarándoklás alkalmával szenvedett, pótolja. S pótolta úgy, a mint lehetett, a mostani zarándoklóéra ugyanis nem tudott annyi jelentkezőt össze- toborzani, hogy a zarándoklás nyereségéből őszi veszteségét fedezhesse, a kicsalt előlegeket tehát elsikkasztotta és megszökött. Alkalmazottai utján pedig azzal próbálta áltatni az utasait, hogy a Vatikánból kapott távirat szerint a pápa a
zarándokokat csak december 2á-én fogja fogadni, a zarándoklás tehát december 3-dibáról december 20-dikára marad. A becsapott zarándokok azonban, a kik már tegnap óta csapatostul keresték a rendezöségi irodában a főrendezőt, nem hit
! tók el ezt a mesét, hanem ma följelentést tettek ellene a rendőrségnél, a moly már meg is indította a nyomozást az eltűnt Beszedits Iván ellen. Alkalmazottai azt mondják, hogy Firenzébe utazott, mások azonban úgy mondják, hogy itt rejtőzik a fővárosban. A rendőrség megállapította, hogy Besze- ditset tavaly a Coolc Tamás-féle utazási vállalat, a melynek szolgálatában állott, szintén valami ilyes dolga miatt elbocsátotta, akkor azután Londonba ment, onnan visszatérve, egy budapesti szállító cégnél nyert alkalmazást és az öszszel végre önállóan kezdett dolgozni, most ismét Londoniba menekült. Az utóbbi napokban alkalmazót* taivál sűrűn megfordult a főváros különböző mulató helyein s pazarul költekezve, duhaja« mulatozott s egyszer a rendőrséggel is összetűzött, úgy, hogy egyikükét be is kisérték. A pauasztévok száma a rendőrségnél egyre nagyobbodik; az elsikkasztott összeg több, mint ezer forint. A zaráudoklásra ké
! szülök közül a legjobban járt egy kispap, a ki tegnapelőtt tett a postára nyolcvan forint előleget; az utalványt a levélhordó ma akarta kózbesiteni, de a kispapnak még idejekorán sikerült a pénz kézbesítését letiltani.
/Budapesti Hírlap 1896. 12. 03./ 

Kapcsolat

Tel: +36-70/310-3078

E-mail: mtk.csalad@gmail.com

Facebook: MTK Család

 

Bankszámlaszám: 11715007-21515664

Számla vezető bank: OTP Bank Zrt.