Menü
MTK Baráti Kör Aki a dicső múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!
MTK Baráti Kör

Vermes Lajos

 Nagybudafalvy Vermes Lajos (1860. 06. 27. - 1945. 05. 22.)

Kerékpáros

Az MTK első elnöke volt 1890-91-ben. Nehezen érthető, miért és hogyan kerülhett a frissen alakult, akkoriban jelentős részben zsidó tagsággal rendelkező MTK élére Vermes Lajos, aki az Antiszemita Párt politikusa volt.

A királyi viadorok utódja: Nagybudafalvi Vermes Lajos

Kétszáznegyven verseny győztese, a sport valamennyi nemének edzett athletája. Nagybudafalvi Vermes Lajos.


Mondhatjuk, hogy Vermes munkássága a sporttéren felér sok egylet működésével. Mert ő nemcsak versenyzett, de lelkesítő példájával és szavaival százakat nyert meg a testedzés ügyének. Az ország csaknem minden vidékén járva, mindenütt igyekeztek akár verseny, akár mulatság alkalmával hiveket szerezni a tornának, athletikának s a többi sportnak. A vidéki egyletek közt főleg a „Szabadkai Torna-Egyletnek” a „Szabadkai Sport-Egyletnek".


Az „Achilles Sport-Egyesületnek” szenteli fáradhatatlan tevékenységét, melynek gyümölcseként lehet tekinteni, hogy a palicsi versenyek ma-holnap már az olympiai játékok fontosságára emelkednek. A fővárosban a „Magyar Athletikai Club”-ban s főleg a kerékpár-egyletekben fejt ki állandó lelkesítő tevékenységet. A legnagyobb kedvel a kerékpározást űzi, melyben nálunk és külföldön is kitűnő erőnek bizonyult. A műgyakorlatokban pedig hazánk valamennyi kerékpározóját fölülmúlja. E téren még eddig nálunk nem is akadt méltó ellenfele.

 

Vermes életrajzát, illetőleg azon győzelmi sorozat a legékesebben szól, melyből kitünik, hogy 17 éves kora óta hazánkban csaknem minden nevezetes versenyén résztvett és így állandó híve volt a neki oly sok dicsőséget szerző sportnak.

 

Nagybudafalvi Vermes Lajos 1880. év junius hó 29-én született Szabadkán. Honnan elemi iskolát végezve, a fővárosba jött. Budapesten a középiskoláit részben a Szőnyi Pál-féle intézetben, részben a kegyesrendiek főgymnáziumában végezte el.

 

Az orvosi egyetemet Budapesten, a bölcsészeti fakultást Bécsben, a tornatanári és tűzoltó tanfolyamokat Budapesten végezte el. Németországban több gazdasági akadémiát látogatott meg.

 

A tornázást Bokelberg Ernő, Maurer János, Oheroli János tanárok, a vívást Keresztessy Gyula és Sándor továbbá idősebb Szigethi Benedek Gyula mester bajnokoktól sajátította el. A „Nemzeti Torna-Egylet” első csapatának tizéven keresztül kinevezett előtornásza volt, a Szabadkai főgymnáziumban 5 éven keresztül rendes tornatanár volt.


Időközben megalapította a „ Budapesti Kerékpár Egylet”-et, „Magyar Testgyakorlók Körét” (Budapesten), „Achilles Sport Egylet”-et, „Szabadkai Sport Egylet”-et, ezeken kívül még egy tuczat nagyban fejlődő vidéki egyletet.

(A cikk a huszadikszazad.hu írása)

 

Kapcsolat

Tel: +36-70/310-3078

E-mail: mtk.csalad@gmail.com

Facebook: MTK Család

 

Bankszámlaszám: 11715007-21515664

Számla vezető bank: OTP Bank Zrt.